อลูมิเนียม
(Aluminium)

อลูมิเนียม

อลูมิเนียมมีรูปตัดขวาง และขนาดที่แตกต่างกันไปตามแต่แม่พิมพ์ ซึ่งรูปทรงของอลูมิเนียมโปรไฟล์แต่ละแบบจะถูกผลิตขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมตามประเภทการนำไปใช้งานของระบบประตู-หน้าต่างแต่ละแบบ จากนั้นจึงจะนำเข้าสู่กระบวนการเคลือบสีเป็นขั้นตอนต่อไป

บานตู้อลูมิเนียมโปรไฟล์

อลูมิเนียมที่ขึ้นรูปเป็นแท่งยาว มีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป อลูมิเนียมโปรไฟล์ถูกใช้ในงานโครงสร้างและงานอุตสาหกรรม อย่างแพร่หลายแทนที่เหล็ก ด้วยข้อดีที่น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม และรองรับน้ำหนักได้สูง จึงถูกใช้ในงานต่าง ๆ